Các bước chuẩn bị trước khi du học và phát triển nghề nghiệp

Ready to apply      Ready to fly      Live and Learn      Work abroad

Yêu nhau mà đi du học cùng nhau…

Thì làm thế nào?
Case tiếp theo mà mình có tư vấn ạ, dù kết quả cuối cùng là tự thân các bạn chứ không phải do mình, nhưng trường hợp yêu nhau cùng đi với nhau có nhiều biến thể lắm, đây là biến thể số 1