Thành lập năm 2016 bởi các cựu du học sinh đã theo học tại Thụy Điển, Đức, Hoa Kỳ, Úc, chúng tôi nhận thức rõ những khó khăn mình gặp phải trên con đường hướng nghiệp và định hướng du học. Không ai hỗ trợ, tự mình làm mọi thứ, chọn sai ngành và sau này vất vả sửa sai. Do đó, chúng tôi xây dựng Ella với mục tiêu “Mọi bạn trẻ đều có thể tìm được Cố vấn riêng của mình”.

Kể từ 2018, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 100 học viên du học thành công tại các trường Đại học hàng đầu thế giới ở Đức, Ý, Hoa Kỳ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Canada. Ella cũng hợp tác, hỗ trợ truyền thông, tuyển sinh cho hơn 30 trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước